Course details

Te Pou Hono ki Taiao
NZQF Level 4

About the course

The qualification is for people seeking to develop a broad range of skills required to support and participate in te taiao practices within marae communities.

The qualification meets the need of whānau, hapū, iwi, communities and other entities wanting to grow capacity, capability and knowledge within their communities to manage, lead and sustain te taiao in their marae communities.

Graduates of this qualification will be able to apply a broad range of skills necessary to support their whānau, hapū, iwi and/or marae communities in improving the health and wellbeing of te taiao within their community. They will also take responsibility for their knowledge and skills used to participate in and sustain te taiao within their marae communities.

About the provider

Rukuhia te mātauranga ki tōna hōhonutanga me tōna whānuitanga. Whakakiia ngā kete a ngā uri o Awanuiārangi me te iwi Māori whānui ki ngā taonga tuku iho, ki te hōhonutanga me te whānuitanga o te mātauranga kia tū tangata ai rātou i ngā rā e tū mai nei.

Pursue knowledge to the greatest depths and its broadest horizons. To empower the descendants of Awanuiārangi and all Māori to claim and develop their cultural heritage and to broaden and enhance their knowledge base so as to be able to face with confidence and dignity the challenges of the future.

Ū tonu mātou ki te whai ki te rapu i te hōhonutanga o te mātauranga kākanorua o Aotearoa, kia taea ai te kī, ko wai anō tātou, me te mōhio ko wai tātou, kia mōhio ai nō hea tātou, me pēhea hoki tātou e anga whakamua. Parau ana tēnei ara whainga, hei whakapūmau anō i te tino rangatiratanga, hei taketake ai te ihomatua Māori me ōna tikanga kia ōrite ai te matū ki ngā mātauranga kē. Koia rā ka tū pākari ai, tū kotahi ai hoki me ngā iwi o te ao tūroa. Koia nei te ia o te moemoeā me ngā tūmanako o Te Whare Wānanga o Awanuiārangi. Haere mai… Me haere tahi tāua.

We commit ourselves to explore and define the depths of knowledge in Aotearoa, to enable us to re-enrich ourselves, to know who we are, to know where we came from and to claim our place in the future. We take this journey of discovery, of reclamation of sovereignty, establishing the equality of Māori intellectual tradition alongside the knowledge base of others. Thus, we can stand proudly together with all people of the world. This is in part the dream and vision of Te Whare Wānanga o Awanuiārangi.

Video

Send enquiry